Aktuellt
Länkar

För att söka plats i Skärsätra Båtklubb måste man stå i Lidingöklubbarnas gemensamma båtkö. Information om kön, köläge och hur man ställer sig i kön hittar du på Lidingö Båtförbunds hemsida:
Båtkön på Lidingö

Lidingö Båtförbund

Svenska BåtunionenWebansvarig: Johan Fredriksson