2019-02-12
Nytt medlemsavtal och information kring GDPR

2017-04-10
Titta i mappen för skräppost i
din e-post

Information till nya medlemmar finns under medlemsinformation

Ordningsregler 2018 rev 2 finns under medlemsinformation

Stadgar finns under medlemsinformation

Miljöplan rev 2019

Film: Sjösättning Astrella 2014

Film: Segling med Hyundai