Aktuellt
Spamfilter för e-post och vår kommunikation

Titta i mappen för spam i din e-post, kommunikation från klubben kan hamna där. Det är viktigt att du går in och ser över vilken e-post som klassats som skräppost/spam. Information kring iläggning, upptagning, arbete på klubben mm kommer den vägen.

Så gott som alla leverantörer av maillösningar har en funktion för att sålla bort spam/skräppost. Spamfiltren justeras hela tiden hos din leverantör och e-post som tidigare kommit fram kan plötsligt fastna i filtret och klassas som skräppost. För att försäkra dig om att du får den information som du ska ha från klubben, gå in och titta i mappen för skräppost/spam och markera den e-post som du vill ha som ok. Förfarandet kan skilja sig åt beroende på leverantör.

StyrelsenWebansvarig: Johan Fredriksson