Aktuellt
Skärsätra båtklubb firar 90-årsjubileum

En liten båtklubb i en stor stad. Det har Skärsätra Båtklubb varit i 90 år. Hamnen ligger på Lidingös sydvästsida precis vid farleden in mot Stockholms frihamn, en led som dagligen trafikeras av stora kryssningsfartyg. Alldeles intill klubbhuset och hamnplan breder det moderna bostadsområdet Dalénum ut sig på mark som tidigare var uppfinnaren Gustaf Daléns arbetsplats och industriområdet AGA.


-Vi samlas kring allt från ideellt arbete till föredrag, grill- och glöggfest, utbildning och fika i klubbhuset. På så sätt har vi lyckats behålla den fina gemenskap en båtklubb kan ge, säger klubbens ordförande sedan 35 år Lars Östervall.
-Bara det att det vi har knytkalas vid varje sjösättning- och upptagningsdag skapar en gemenskap som är svår att få i till exempel en kommersiell marina.
Ett annat exempel på den fina sammanhållning och klubbkänsla som finns inom Skärsätra båtklubb är ”Riddarna av runda bordet”. Klockan 14:00, varje vardag, året runt samlas en skara män och kvinnor runt det runda furubordet i klubbhuset. Deras tidigare yrkesroller varierar stort; någon har ägnat sitt yrkesliv åt svetsning på AGA, en annan har sett det mesta runt Sveriges kuster som kommendörkapten, en tredje kan allt om bil- och båtmotorer, en fjärde som receptionist och föreståndare för en lunchrestaurang. Bara för att nämna några.
Kaffet är varmt och samtalsämnena avlöser varandra, allt från aktuella händelser i världspolitiken till minnen om båtfärder ut i Stockholms skärgård.
-Jag är här varje dag, för mig är det jätteviktigt. Att få prata med nya och gamla kompisar håller mig alert istället för att sitta tyst hemma i lägenheten, säger Ulf Linder som under många år jobbade som förrådschef på Silja Line.
Ulla Söderström som, tillsammans med sin man Claes, under nio år var klubbmästare håller med:
-Vill man ha vänner måste man ta tag i det själv och där fyller klubbhuset en viktig funktion. Alla medlemmar har sina egna nycklar så det är bara att komma hit, dag som kväll.

Från klubbhuset, tvärs över hamnplanen, vid lilla bryggan står två nymålade bodar. Den ena är småbåtssektionens förråd och i den andra huserar Lidingö-Bodals Sjöscoutkår. Åtta optimistjollar, tre trissjollar, tre Avanti, två Tvåkronor och en säkerhetsbåt står till kårens förfogande. De senaste två åren har kårens medlemsantal ökat kraftigt och har nu närmare 200 medlemmar i åldrar från sex år och uppåt. Förutom under skolornas sommarlov råder här full aktivitet på tisdagar och söndagar, från tidig vår till sen höst. Båtvana och gott sjömanskap står i fokus, inte kappsegling. Men när ledarna placerar en kexchoklad på en av bojarna utanför hamnen vill ju många ändå segla ut och vara först med att lägga händerna på den.
-Kul att så många flickor och pojkar ägnar sig åt segling och aktivt båtliv vid vår klubb, säger Lars Östervall. Vi, som många andra klubbar, behöver få in barn och ungdomar och Sjöscouternas verksamhet bidrar till att detta kan ske på ett naturligt sätt. Även om klubben är för liten för att ha en egen aktiv, kappseglande jollesektion så stöttar man ekonomiskt Lidingö Jolleseglare, en för lidingöklubbarna gemensam ungdomsverksamhet med seglarskola och tävlingsverksamhet.

I mångt och mycket är Skärsätra båtklubb en klubb som många andra i Sverige. Mängder av ideellt arbete, god gemenskap, ordning och reda på både ekonomi och bryggplatser. Men det finns ett högst ovanligt projekt som genomförs i och utanför hamnen. Det är KTH, Kungliga Tekniska Högskolan som här har sin bas för tester och utveckling av en AUV, Autonomous Underwater Vehicle.
- En obemannad liten ubåt, eller rättare sagt, en undervattensdrönare är den enklaste förklaringen till vad det handlar om, säger Jakob Kuttenkeuler, professor vid KTH, Marina system och förklarar vidare att undervattensdrönaren ska utvecklas till att bli ett verktyg för klimatforskning i riktigt otillgängliga vatten, till exempel under glaciärers flytande istungor.
-Forskningsteamet gillar verkligen faciliteterna vid klubben. Lätt att ta sig dit med trailer, bra och väl fungerande kran, lugnt i hamnbassängen och utanför bryggan är det oftast sådär lagom skvalpigt för tester.

Vid höstens upptagningstider, men även under säsong när en skrovbotten behöver göras ren, sänks respektive båt ner på den egenhändigt byggda spolplattan. Ekonomiskt bidrag till spolplattan fick klubben genom Länsstyrelsens Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. Spolplattan är första stationen i det som mynnar ut i ett miljövänligt kretslopp. I och med att en högtrycksspruta går igång och rensar båtbotten från beväxning landar avfallet på spolplattan. Det grövsta avfallet sopas upp och läggs i klubbens återvinningscontainer tillsammans med övrigt miljöfarligt avfall som oljor och glykol. Mindre avfall rinner ner i tvärgående kanaler utmed spolplattans kortsidor. Spillvattnet grovrensas sedan via tre sedimeringstankar, på vardera 1000 liter. Från den tredje tanken passerar sedan vattnet genom ett system av olika filter för att slutligen rinna ut i hamnen.
-Regelbundet skickar vi prover från spillvattnet för analys. Sedan den nya spolplattan togs i bruk 2015 ligger vi väl under de riktlinjer som Havs- och vattenmyndigheten tagit fram, säger Bengt Liwång som tillsammans med Roland Björklund är klubbens företrädare vad gäller miljöarbete. Bengt och Roland deltar också i Lidingö Båtförbunds arbete med problematiken kring det miljöfarliga ämnet TBT, Tributyltenn, ett ämne som fortfarande kan finnas kvar på skrovbottnar målade fram till slutet av 1980-talet.
Klubbens småbåtssektion, läs Kajaker och Jollar, har fått ett uppsving som till stor del beror på de cirka 1 000 nya lägenheter som byggs vid klubbens granne Dalénum. Två inredda 20 fots containrar samt en del i en trälada ger plats åt ett tjugotal kajaker. Många av de som paddlar ut på Lilla Värtan får visserligen se upp för de stora kryssningsfartygen men på andra sidan fjärden hägrar Djurgården med sin fina vattenväg Djurgårdskanalen in till Stockholms centrum. Och på hemvägen kan de som har tur få följe med en säl. Det har hänt mer än en gång.

Klubbkvällar med olika föredrag är något som väcks till liv igen under det 90-åriga jubileumsåret. Klubbmästaren Thomas Runholm ser till att kaffet är nybryggt och bullar finns på borden när det är dags. Som skeppare på en av Sjöräddningssällskapets båtar faller det sig också naturligt att han själv tar hand om en av föredragskvällarna. Andra medlemmar kommer att berätta om sina äventyr och erfarenheter. På programmet står: ”Segling till Antarktis i Otto Nordenskiölds kölvatten”, ”Livet som kapten på kryssningsfartyget Crystal Symphony”, ”DC3:an som försvann - Catalinaaffären under kalla kriget” och studiebesök på varvet som renoverar R12:an Princess Svanevit.
Utöver det sker utbildning i Hjärt- och lungräddning och i ett samarbete med Lidingö Båtförbund erbjuds klubbens ungdomar och kvinnor gratis utbildning till Förarbevis. Från klubbens sida är det, som så mycket annat, sekreteraren Gerd Westman som samordnar den möjligheten.

Livet vid Skärsätra Båtklubb kan låta som en idyll och till stora delar stämmer det men här finns också utmaningar. Trycket på kommunala båtplatser är stort i hela Stockholmsområdet, så även på Lidingö. Och eftersom det är en liten och populär klubb är omsättningen på lediga platser låg, endast cirka tre platser per år går till Lidingö Båtförbunds gemensamma båtkö för lidingöklubbarna. Kön är så lång att det för en nyinflyttad person kan ta upp till den absurda siffran 100 år att få en plats vid en av klubbens bryggor.

För fyra år sedan ansökte Skärsätra Båtklubb om att få utöka antal bryggplatser från 85 till cirka 140. Det såg ut som en så kallad vinn-vinn- situation. Kommunen skulle kunna erbjuda sina båtintresserade invånare nya platser, kötiden skulle förkortas och Skärsätra Båtklubb skulle kunna ansvara för en ny, större och mer modern hamn.
-Jag vet inte hur många möten och sammanträden som jag och hamnkaptenen har varit på, säger Lars Östervall. Till en början såg det bra ut, vi började få in alla tillstånd som behövdes och den nya hamnen skulle kunna vara klar till sommaren 2019. Trodde vi, men det blev en långdragen historia. Trots att klubben har som det heter ”bedrivit vattenverksamhet” sedan 1930 var det framför allt tillståndet från Mark-och miljödomstolen som drog ut på tiden. De nya stadsplanegränserna hindrade en utbyggnad.
- Vi har ett gott samarbete med Lidingö Stad. Arrendet fungerar bra, underhållet av bryggorna likaså och vi har en bra dialog. Vad gäller nya hamnen är vi i dagsläget inte överens om vilka kostnader staden ska stå för och vilka som Skärsätra båtklubb tillsammans med Lidingö Båtförbund ska stå för.
Ett första steg närmare en ny hamn gjordes under vinterhalvåret 2018/19. En 100 meter lång sammanhållen vågbrytande ponton ersatte de gamla och slitna pontonerna med riskabla mellanbryggor.
Någon ökning av antal båtplatser blev det inte men Skärsätra Båtklubb fick en mer säker hamn. Största delen av arbetet, från y-bommarnas montering till dragning av vatten och elledningar, gjordes av ideella krafter från klubbens medlemmar.
Överdriven lyx rimmar illa med klubbens själ, vilket syns tydligt vid en promenad ut på bryggorna. Här ligger mest mindre motorbåtar i alla möjliga årsmodeller, de flesta öppna daycruisers, andra kabin- eller hyttbåtar. En handfull segelbåtar finns här också men ingen större än runt 30 fot. Ändå finns här en kronjuvel - Motorkryssaren ”Astrella”. Hon är en 15 meter lång skönhet där ritningen är signerad C.G. Petterson, en ritning som går att beskåda i Sjöhistoriska museets digitala arkiv. Hon är byggd 1913 och då på Bröderna Larssons varv i Kristinehamn.
-Min fru Gunilla och jag köpte ”Astrella” 1982. Mycket jobb och mycket nöje har vi haft med henne, säger Lars Östervall. Under årens lopp har vi gjort henne till en modern båt funktionsmässigt, men varit väldigt noga med att behålla hennes utseende och karaktär från början av förra sekelskiftet.
-Riktigt mysigt är det när vi lagt till och det är lite kyligt i luften. Då lägger jag in några vedklabbar i kaminen och sätter mig ner och bara njuter.
Mysigt är det också för Skärsätra Båtklubbs medlemmar att efter en dag på sjön lägga till vid bryggan och, om hon är inne, se ”Astrellas” vackra hondurasmahogny blänka i kvällssolen.

Fakta Skärsätra Båtklubb
Antal medlemmar: 146
Bildades 1930. En historisk återblick, läs här
SBK:s hamn är certifierad Säker Hamn, mer info här
Stadgar för Skärsätra Båtklubb, läs här
Klubbens miljöplan, läs här
Klubbens ordningsregler, läs här
Information om GPDR, läs härWebansvarig: Johan Fredriksson