Aktuellt
Verksamhet


SBK är en ideell förening för båtintresserade medlemmar främst inom Skärsätra, Gångsätra och Larsberg området på Lidingö.

SBK verksamhet och ändamål:
Stimulera till båtsport med sjövett och gott sjömanskap, miljövård och aktiv fritidsverksamhet. Tillvarata medlemmarnas intresse, särskilt beträffande hamn och vinterplatser. Klubben arrenderar hamnanläggningen genom avtal med Lidingö Stad.

SBK är ansluten till Lidingö Båtförbund. Scouterna har SBK som hemmahamn.

Webansvarig: Johan Fredriksson