Månad: september 2021

Först upp!

En bild säger mer än 1 000 ord, brukar det heta. Vad händer om det handlar om 31 stycken? Svaret är enkelt; Sune Peterssons bilder från årets första upptagning säger mer än 31 000 ord. Scrolla på och ta del av den härliga stämningen bland SBKs medlemmar.


Till sist ”1 000 ord” på Martin Skarins flådiga Chris-Craft som togs upp i veckan.(vilket bedöms som tjuvstart.)

Råd inför höstens upptagningar

Snart dags att ta upp båten. SBKs vaktchef Christer Ramstedt ger följande råd för att undvika stölder på land:

# Töm båten på värdefulla föremål snarast efter upptagning.
# Ta bort propeller och lös bränsletank
# Läs dina försäkringsvillkor exempelvis avseende förvaring av utombordsmotor.
# Ta lämpligen bort utombordsmotor/drev/växelhus och förvara på annan plats eller
# Kedja fast utombordsmotor/drev/växelhus med kraftig kedja runt växelhus.
# Ta bort motorhuven på utombordare, förvara på annan plats.
# Märk gärna båten/motorn med Securmark/DNA/ installera spårsändare.
# Lås även fast din båtstege för att undvika intrång i båtarna.
# Se till att grindar och dörrar inom klubbområdet är låsta.
# Se till båten med jämna mellanrum och rapportera iakttagelser.

Övrigt
# Märk båten med namn och telefonnummer i enlighet med klubbens regler.
# Tillämpa klubbens miljöregler.

Moln över SBK

Moln över Hellesta är en thrillerfilm från 1956 med bland andra Anita Björk, Bullen Berglund och Birgitta Andersson i rollerna. Filmfotograf var Rune Ericson. Nu är det Kjell Lagerberg som tar fram sin stillbildskamera, kopplar på ett vidvinkelobjektiv och fångar moln över Skärsätra Båtklubb. Bara att njuta av hans fina bilder.

Ordförande har ordet

Kära SBK-vänner! 
Hösten blev ju inte så fin som man hade hoppats på. Ändå fick vi några fina turer. Nu sist var jag i Napoleonviken, och kom hem i torsdags. Jag var helt ensam, inte en båt förutom Astrella. Ett fantastiskt väder och ett par sälar som sam ett par varv runt båten och sen försvann.

Nu lite allvar och information:
Vi ställer in höstmötet även denna höst. Sen hoppas vi att allt återgår mer eller mindre till gamla vanor.
Bommarna blir kvar i sjön även denna vinter, kanske tills vidare. Det blev inga större skador i vintras. Som Gerd meddelat har vi bestämt uppdragningarna till 25 september, helgen 16-17 oktober och lördag 30 oktober. Nytt för i år är att vi börjar kl.09.00. Listorna finns utlagda i klubbhuset.
Klubbens ekonomi är som vanligt i god ordning.
Vaktgången har i stort sett fungerat bra. Inga tillgrepp så vitt vi vet
Beväxtningen i hamnen är en stående fråga på våra styrelsemöten, inte helt lätt att hantera. Staden är fullständigt ointresserad att hjälpa till. Hamnkapten har fått i uppdrag att ta upp frågan på nästa hamnkaptensmöte. Läs artikeln i sista numret av Båtliv, sidan 10 ”Beslut kan tvinga klubb lägga ned”.

Arbetet med den ”nya hamnen” har kommit igång igen med ny projektledare, men det blir en ny sväng med Länsstyrelsen, Mark och miljödomstolen och Byggnadsnämnden.
Så det ligger några år bort.

Våra fantastiska klubbkamrater Bengt Liwång och Rolle Björklund har gjort rent sedimenteringstankarna och ställt i ordning filterhuset inför årets uppdragningar, hjärtligt tack!

Glöm inte att titta på vår fantastiska hemsida. Hasse Bauer gör ett jättejobb, alltid uppdaterad och intressant. Nyttigheter blandad med lättare text.
Facebook alltid med nya bilder, Sune med flera förnöjer oss.

Så till sist, lite förmaningar:
Fundera på vad du kan göra för att försvåra för tjuven. Töm båten själv, ta bort propellern, kanske drevet, kedja fast?
Håll grinden stängd!
Sätt namn på trailers, täckvirke m.m.
Sist men inte minst, se till båten i vinter.

Hjärtliga båthälsningar
Lasse Östervall
Ordförande

Spolplattan redo för höstens upptagningar

En egen spolplatta är inte så dumt att ha. Miljövänligt och bra. Men den ska byggas och det gjorde SBKs medlemmar för fem år sedan, sen ska den underhållas och det gör Bengt Liwång och Roland Björklund varje vår och höst. Med en utbytt tank och allmän service är den nu klar för höstens upptagningar.


En gammal, uttjänt sedimeringstank kapas upp och går till en återvinningsstation. Foto: Sune Petersson

För fem år sedan gjorde många av SBKs medlemmar en imponerande insats genom att bygga en egen spolplatta. I takt med att miljökraven på båtklubbar ökade var SBK tidigt ute med att få ordning på de spillvatten som uppstår när båtarna tas upp på hösten och högtryckssprutan går loss på skrovens beväxta botten.

Spillvattnet passerar tre sedimeringstankar, på vardera 1000 liter och var sin med olika grad av avskiljning. Från den tredje tanken passerar sedan spillvattnet genom ett system av fem filter för att slutligen rinna ut i hamnen.
-Regelbundet skickar vi prover från spillvattnet för analys. Vi ligger sedan den nya spolplattan togs i bruk 2016 väl under de riktlinjer som Havs- och vattenmyndigheten tagit fram, säger Bengt Liwång som tillsammans med Roland Björklund är klubbens företrädare vad gäller miljöarbete.


Filteranläggningen i ”Miljöhuset”.


Rent och prydligt i ”Miljöhuset”.