november 2021

Fler mystiska varelser på SBK

SBK har besök av mystiska varelser. Under onsdagen var två oidentifierade objekt ute på stora bryggan. Under fredagen har en, troligen två, varelser tagit sig in i klubbhuset och där planterat en gran. Märk att onsdagens incident också hade med ett barrträd att göra.

Mängder av tips har kommit in till SBKs redaktion om att dessa två händelser har ett samband. Hur ordningsmakten inom SBK ställer sig till denna teori är dock oklart.

– Mycket märkligt, säger SBKs ordförande Lars Östervall. Vi har upplevt liknande incidenter tidigare år men har inte lyckats binda gärningsmännen eller kvinnorna till denna, i och för sig välmenande gärning, till identifierbara personer

– Vi inom SBKs styrelse har jobbat intensivt med det här ärendet och är idag stolta över att vi kan presentera en fantombild över de …

Mystiska män på stora bryggan

Två mystiska män syntes under onsdagen den 24 november gå ut på stora bryggan med något som såg ut som ett barrträd. Tack vare Kjell ”Paparazzi” Lagerberg fångades dessa män på bild.

Riktigt vad de gjorde ute på bryggan är oklart men någon stöld eller större åverkan på bryggan har inte rapporterats.
Strax efter det att bilderna togs var männen spårlöst försvunna och är sent på onsdagskvällen fortfarande på fri fot.

Vittnesrapporter om märkliga himlafenomen där flera renar på rad drar en kälke i nordlig riktning har inkommit till redaktionen med påståenden om att detta skulle vara de mystiska männnens flyktväg. Dessa rykten ska dock tas med en nypa salt.