Nyfiken på SBK?

Skärsätra båtklubb är en ideell förening för båtintresserade medlemmar främst boende inom stadsdelarna Skärsätra, Gångsätra, Larsberg och Dalénum på Lidingö. Antal medlemmar är cirka 150 personer

Vi vill stimulera till båtliv med sjövett och gott sjömanskap, miljövård och aktiv fritid. Självklart tillvaratar vi medlemmarnas intresse, särskilt beträffande hamn- och vinterplatser. Klubben arrenderar hamnanläggningen genom avtal med Lidingö Stad.

Skärsätra båtklubb är ansluten till Lidingö Båtförbund. Lidingö-Bodal Sjöscoutkår har SBK som hemmahamn.