Sjöscouter

Lidingö-Bodals Sjöscoutkår

Bävrar, Spårare, Upptäckare, Äventyrare, Utmanare och Rover. Sjöscouternas aktiviteter är ett uppskattat inslag i SBK:s hamnliv. 

Lidingö-Bodals sjöscoutkår har sin föreningslokal på Gavelvägen 1 men när de vill ut på sjön för att segla sätts kursen mot SBK:s hamn.

De senaste åren har kårens medlemsantal ökat kraftigt och har nu cirka 180 medlemmar i åldrar från sex år och uppåt. Förutom under skolornas sommarlov råder här full aktivitet på tisdagar och söndagar, från tidig vår till sen höst. Båtvana och gott sjömanskap står i fokus, inte kappsegling.

Kåren har för närvarande 15 båtar: åtta optimistjollar, tre trissjollar, tre Avanti och en säkerhetsbåt.

Som Bäverscout övas barnens vattenvana upp genom besök i simhall, då kan de snabbare komma i gång med seglingen som Spårare.
Spårare börjar med båtkännedom, båtvett, hissa segel och annat nyttigt för att därefter börja segla kårens minsta båtar.

Som Upptäckarscout blir det mer segling och de börjar segla med de mellanstora båtarna. Som Äventyrarscout blir det mer segling med de större båtarna och någon seglingshajk.

Utmanarscouterna är båtfogdar för de större båtarna och ansvarar för att de underhålls, sjösätts osv. Utmanar- och Roverscouter har också möjlighet att nyttja båtarna för egna arrangemang.

LIDINGÖ-BODALS Sjöscoutkår

Lidingö-Bodals Sjöscoutkår bildades 1962 och har idag ca 180 medlemmar i åldern 6-70 år.