SBK är en av 900 båtklubbar anslutna till SBU

Svenska Båtunionens uppgift är att ta tillvara på erfarenheter och önskemål från båtklubbarna och använda dem för att på olika sätt främja och utveckla båtlivet. Svenska Båtunionen representerar i nuläget ca 170 000 enskilda båtklubbsmedlemmar.

Sverige är ett unikt land för båtliv. Med sin långa kust, stora skärgårdsområden och många sjöar och kanaler är möjligheterna enorma. Det svenska båtlivet vilar på en lång tradition och är genom allemansrätten och strandskyddet tillgängligt för alla som vill och har intresset.

Det finns närmare en miljon fritidsbåtar i Sverige och båtlivet är i dag en av landets största folkrörelser. Fritidsbåtarnas ägare är många gånger medlemmar i en båtklubb och Svenska Båtunionen organiserar ca 900 av de 1 000 båtklubbar som beräknas finnas i landet. Båtklubbarnas ideella engagemang utgör grunden för Svenska Båtunionens verksamhet. SBU:s uppgift är sedan att ta tillvara på erfarenheter och önskemål från båtklubbarna och använda dem för att på olika sätt främja och utveckla båtlivet. Svenska Båtunionen representerar i nuläget ca 170 000 enskilda båtklubbsmedlemmar. Det gör oss till en av världens största båtorganisationer. Det gör oss också till den naturliga samtalspartnern gentemot myndigheter och organisationer i frågor som rör det svenska båtlivet.

SBU arbetar för ett båtliv som

  • är säkert
  • är hållbart och miljömedvetet
  • har tillgång till trygga och säkra hamnanläggningar
  • utövas av båtfolk som har tillgång till de kunskaper som behövs
  • välkomnar nya båtentusiaster i olika åldrar.

Det gör SBU genom att

  • ta fram informationsmaterial
  • är hållbart och miljömedvetet
  • har tillgång till trygga och säkra hamnanläggningar

Svenska Båtunionen utgörs alltså av båtägare, som går med i en båtklubb, som ansluter sig till ett regionalt förbund, som tillsammans med andra förbund organiserar sig i en rikstäckande union. Vi är den unionen och tillsammans skapar vi det goda båtlivet.

Genom att klicka på bilden ovan kan du läsa senaste numret av tidningen Båtliv online. Tidningen är Svenska Båtunionens medlemstidning, officiella organ och Europas största båttidning!
Svenska Båtunionen
Klicka på bilden för att komma till Svenska Båtunionens hemsida.