Bommar kvar

Den här säsongen har vi valt att låta Y-bommarna vara kvar i vattnet. Anledningen är att vi de senaste åren har insett att isläggningen inte är så besvärlig vilket gör att vi i år provar att låta dem ligga kvar. En annan anledning är också att det är pandemitider. Under arbetet med att ta upp bommarna skulle det vara mycket svårt att hålla behörigt avstånd. Skulle vintern och därmed isläggningen bli besvärlig får vi ta ett nytt beslut.