Hamnen

Vår hamn är mycket efterfrågad

Att få en båtplats i Stockholmsområdet är inte helt lätt. Det gäller även för Skärsätra Båtklubb. Över 300 personer står i Lidingö Båtförbunds kö för en plats vid bryggorna hos oss. Tyvärr är väntetiden för närvarande längre än tio år.
Skärsätra Båtklubb har inga platser för gästande båtar.

SBKs hamn har plats för 77 båtar vid bryggorna.

Här info för dig som söker en plats:
För att kunna erbjudas plats vid bryggorna måste du bo på Lidingö och stå i Lidingö Båtförbunds båtkö. Läs mer här.
Är du ägare till en (mycket) liten motorbåt finns möjlighet till kortare kötid än normalt. Du har samma plats i kön men det är lättare att få plats för en liten båt. 
Ett fåtal båtar som tas upp på trailer efter dagens tur kan beredas trailerplats på vår hamnplan. Totalvikten för båt inklusive trailer är 1,4 ton.
Även för kajaker och segeljollar har vi för närvarande fullt. Där är dock kön kort och väntetiden inte så lång.
Trailerplats och  plats för kajak eller segeljolle administreras av Hamnkapten respektive Småbåtssektionen. 

Möjligheten för SBK att få till fler båtplatser har pågått under lång tid och höll på att bli verklighet 2017 då ett skarpt förslag lämnades in till Lidingö Stad.

Det visade sig dock följande; för att bygga ut hamnen genom att placera pontoner längre ut behövdes det, förutom alla tillstånd som redan var beviljade, ett tillstånd till vattenverksamhet från Mark-och miljödomstolen (SBK har bedrivit ”vattenverksamhet” sedan 1930),  samt en ändring av stadsplanen. Dessa  tillståndsprocesser är både långvariga och kostsamma.
Ett beslut fattades 2018 där klubben skulle få nya vågbrytande pontoner  i samma läge som de befintliga men något förskjutna åt öster på grund av läget för stadsplanegränsen.

De gamla yttre pontonerna ersattes hösten 2018 med fyra meter breda vågbrytande pontoner. Ett arbete som innehöll många ideella mantimmar från klubbens medlemmar. Under våren 2019 fortsatte medlemmarna med att dra el och vattenledningar. 

De nya pontonerna har sedan båtsäsongen 2019 förbättrat säkerheten i hamnen, men har tyvärr inte medfört några nya båtplatser. Kostnader och tillståndsgivning för en eventuell utbyggnad som ger fler hamnplatser ligger för utredning hos Lidingö Stad.

Hösten 2018 arbetade medlemmarna med att få de nya vågbrytande pontonerna på plats.