Spolplattan redo för höstens upptagningar

En egen spolplatta är inte så dumt att ha. Miljövänligt och bra. Men den ska byggas och det gjorde SBKs medlemmar för fem år sedan, sen ska den underhållas och det gör Bengt Liwång och Roland Björklund varje vår och höst. Med en utbytt tank och allmän service är den nu klar för höstens upptagningar.


En gammal, uttjänt sedimeringstank kapas upp och går till en återvinningsstation. Foto: Sune Petersson

För fem år sedan gjorde många av SBKs medlemmar en imponerande insats genom att bygga en egen spolplatta. I takt med att miljökraven på båtklubbar ökade var SBK tidigt ute med att få ordning på de spillvatten som uppstår när båtarna tas upp på hösten och högtryckssprutan går loss på skrovens beväxta botten.

Spillvattnet passerar tre sedimeringstankar, på vardera 1000 liter och var sin med olika grad av avskiljning. Från den tredje tanken passerar sedan spillvattnet genom ett system av fem filter för att slutligen rinna ut i hamnen.
-Regelbundet skickar vi prover från spillvattnet för analys. Vi ligger sedan den nya spolplattan togs i bruk 2016 väl under de riktlinjer som Havs- och vattenmyndigheten tagit fram, säger Bengt Liwång som tillsammans med Roland Björklund är klubbens företrädare vad gäller miljöarbete.


Filteranläggningen i ”Miljöhuset”.


Rent och prydligt i ”Miljöhuset”.

 

Skärsätra Båtklubb
Fler nyheter

Tvingande vård

Ryktet säger att sofforna på klubbhusets veranda ursprungligen kommer från biografen Röda Kvarn på Lidingö. Hur som helst, Ulla Söderström vårdar dem ömt. Med en

Läs mer »

Vimpeln hissad – alla uppe

Lördagen den 29 oktober halades SBKs klubbflagga och ersätter av den blågula ”vintervimpeln”. Det betyder att sista upptagningen för säsongen är gjord och båtarna på

Läs mer »

En kväll på klubben

En kväll för alla medlemmar. En kväll att träffas och ha roligt. Skärsätra Båtklubb bjuder in till klubbkväll torsdagen den 24 november. Det blir bar

Läs mer »

Glöm inte höstmötet

På onsdag, den 27 oktober, har Skärsätra Båtklubb höstmöte. En kallelse har gått ut via mail till medlemmar och här är en påminnelse. ”Höstmötet är

Läs mer »