REGLER VID NYTTJANDE AV SBK:s KLUBBHUS

1  Klubbhuset kan nyttjas av medlemmar i SBK för privata tillställningar, ej för kommersiellt bruk.

2  Bokning sker via intendenten för klubbhuset och anslås inne på anslagstavlan. E-postadress till intendenten är ulla.l.soderstrom@gmail.com

3  Klubbhuset kan nyttjas dag- och kvällstid enligt ök med intendent. Den som nyttjar klubbhuset ska stämma av med eventuell uppskriven nattvakt och komma överens om upplägget för nattvakt.

4  Medlemmen är ansvarig för aktiviteterna och ordningen i lokalen och blir ersättningsskyldig för de saker som ev skadas eller förstörs. Skador ska rapporteras till intendenten.

5  Medlemmen får låna köksutrustningen som finns i klubbhuset, utebord samt de små grillarna. Grill ska placeras med god säkerhetsmarginal till brännbara föremål.

6  Det är förbjudet att lämna minderåriga utan målsmans tillsyn. Minimiålder för bokning är 20 år.

7  Avgift för lokalen enligt beslutad taxa på klubbens avgiftslista.

8  Lokalen inkl toalett får nyttjas den tid som den är bokad och ska lämnas i städat skick senast kl 12.00 dagen efter. Visa rimlig hänsyn efter kl 22 på kvällen.