Miljö

Vi tar vårt ansvar

Alla måste hjälpas åt för att vårda och skydda vår natur. Vi inom SBK gör vårt bästa för att vara en aktiv del i den helheten.

Skärsätra Båtklubb har utarbetat en noggrann miljöplan med både ett övergripande förhållningssätt och konkreta regler samt information för hur våra medlemmar på bästa sätt ska kunna värna om vår miljö, både på land och till sjöss. Den innehåller:

  • Miljöpolicy

  • Miljöregler

  • Återkommande miljöaktiviteter

  • Avfallsplan

  • Handlingsplan vid miljöolycka

    Vill du läsa Miljöplanen i sin helhet hittar du den här

Den av medlemmar egenhändigt byggda spolplattan togs i bruk 2015. Proverna från spillvattnet ligger väl under de riktlinjer som Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram.
Havstulpaner är ett gissel för många båtägare. Julia Kimell Lövgren rensar skrovet efter en lång säsong i vattnet.

Genom att klicka på bilderna nedan får du råd och fakta kring den miljöpåverkan som fritidsbåtar står för.
Tillsammans kan vi medverka till att minimera belastningen på vår känsliga natur.