Personuppgifter

Vilka personuppgifter kan sparas?

 • Förnamn och efternamn
 • Kontaktuppgifter (t ex e-postadress, telefon)
 • Identifierare (t ex  ip-adress)
 • Noteringar (t ex vid felanmälan)

Varför sparas dina personuppgifter?

 • För att hemsidans funktioner ska fungera (t ex utskick, bokningar)
 • För att möjliggöra och underlätta personuppgiftsansvarigs arbete (t ex svara på formulär)

Vem ser dina personuppgifter?

 • Personer med behörighet (t ex styrelse, administratör)
 • Underleverantörer (t ex systemdrift, förvaltare)

Hur raderas personuppgifter?

 • För att radera, ändra eller begära ut enskilda uppgifter, kontakta webbansvarig
 • Om individuell inloggning används kan ditt konto raderas, kontakta webbansvarig
 • Om hemsidan avslutas raderas all information automatiskt

När kan uppgifter behandlas utan samtycke?

 • Om ingångna avtal finns
 • När olika lagar ska följas
 • Vid myndighetsutövning

Vem är personuppgiftsansvarig?

 • Skärsätra Båtklubb
 • Organisationsnummer: xxxxxxxx