SBKs styrelse

Lars Östervall

Ordförande

Bengt Liwång

Vice ordförande

Gerd Westman

Sekreterare

Kontakt gällande adressändring
sekreterare@skarsatrabatklubb.se

Martin Hansson

Kassör

Kontakt gällande nyckelutlämning, medlemsavgifter, GDPR
kassor@skarsatrabatklubb.se

Calle Lönnqvist

Hamnkapten

Kontakt gällande båtplatser, nya medlemmar.
hamnkapten@skarsatrabatklubb.se

Roland Björklund

Vice hamnkapten

Kontakt gällande miljöfrågor.
vicehamnkapten@skarsatrabatklubb.se

Hasse Bauer

Småbåtssektion/Webb

Kontakt gällande nya medlemmar inom Småbåtssektionen, jollar och kajaker. Hemsidan.
smabatsektionen@skarsatrabatklubb.se

Christer Ramstedt

Vaktchef

Kontakt gällande vaktgång, anmälan incidenter.
vaktchef@skarsatrabatklubb.se

Thomas Runholm

Klubbmästare

Kontakt gällande klubbevenemang.
klubbmastare@skarsatrabatklubb.se

Ann-Sofie Wigert

Styrelsesuppleant

Tomas Foureaux

Slipbas segelbåt

Magnus Bergdahl

Slipbas motorbåt

Ulla Söderström

Intendent klubbhus

Kontakt gällande bokning av klubbhus.
ulla.l.soderstrom@gmail.com

Fredric Wenger

Intendent Verkstad