VAKTREGLER FÖR SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB

Syfte

SBK klubbområde skall vaktas i syfte att öka säkerheten för klubbens och medlemmarnas egendom.

Vaktskyldighet

 • Medlem som disponerar brygg- eller trailerplats är vaktskyldig.
 • Vaktskyldig ansvarar för genomförande av tre vaktpass per vaktsäsong (18 timmar).
 • Vaktsäsongen är indelad i tre perioder och vaktskyldig skall normalt genomföra ett vaktpass varje vaktperiod.
 • Vaktgång skall alltid ske parvis (två personer under vaktpasset) varav minst en måste vara klubbmedlem.

Utebliven vaktgång, felaktigt genomförd vaktgång eller ofullständigt signerad vakt (styrelsens bedömning efter rapport från vaktchef) debiteras med tariff enligt aktuell avgiftslista.

Vaktpass

Helt vaktpass

Ett helt vaktpass omfattar sex timmar.
Dessa sex timmar skall förläggas inom den tid som anges för respektive vaktperiod se nedan.

Delat vaktpass

Det är tillåtet att gå delat vaktpass.
Två delade vaktpass räknas som ett helt vaktpass. Ett delat vaktpass omfattar tre timmar som förläggs till förnatt eller efternatt.
Gränsen mellan förnatt och efternatt går klockan 02.00.

Vaktpartner

Vaktpartner kan sökas bland klubbens medlemmar.

Det är också tillåtet att engagera egen vaktpartner (t.ex. icke vaktskyldig man/fru/partner, vuxna barn eller bekant). Vaktskyldig får tillgodoräkna sig all tid den egna vaktpartnern bidrar med.
Exempel, om vaktskyldig engagerar egen vaktpartner till ett halvt pass (tre timmar) räknas detta som att den vaktskyldige vaktat ett helt pass (sex timmar).

Vaktperioder

Vaktperioderna är:
Period 1.            Veckorna 16-23                                                  22.00 – 06.00

Period 2.            Veckorna 24-34                                                  22.00 – 06.00

Period 3.            Veckorna 35-42                                                  21.00 – 06.00

Vaktskyldig får endast utnyttja en fredag under de tre vaktperioderna.

Bokning av vaktpass

Vaktskyldig skall teckna sig i bokningsalmanackan och notera om han/hon avser att gå helt eller delat vaktpass under förnatt eller efternatt samt om egen vaktpartner kommer att engageras eller inte. Även telefonnummer skall antecknas.

Vid förhinder skall vaktskyldig skaffa ersättare samt meddela vaktchefen.

Uppgifter

Vakt skall:

 • Bevaka klubbområdet (båtar, trailers, bilar, cyklar, byggnader etc.)
 • Kontrollera att dörrar, fönster och grind är låsta för natten
 • Kontrollera båtarnas förtöjningar
 • Notera nummer på tomma brygg- och trailerplatser i vaktliggaren, gäller även lilla bryggan
 • Notera, i vaktliggaren, iakttagelser och åtgärder av vikt så som:
  • båtar, bilar eller personer som besökt klubbområdet eller dess närhet
  • om det varit svårt väder eller om svallvågor från passerande båtar, kan orsakat skador
  • om någon förtöjning har behövts justerats
 • Städa klubbhus och toaletter
 • Kontakta polis vid ovälkomna besök och undvika att utsätta sig själv för fara.
 • Notera när vaktpass börjat och avslutats i vaktliggaren
 • Signera fullgjort vaktpass i vaktliggaren

Dessa regler har beslutats av styrelsen 2012-04-03.

Telefonnummer till Stockholmspolisens ledningscentral 08 – 114 114 Vx

Telefonnummer vid akut fara 112