Nato på besök

Två fregatter tillhörande NATO passerade under långfredagen Skärsätra Båtklubb. Den första, ”HMCS Halifax” från Kanada som har tjänat Royal Canadian Navy och Canadian Forces sedan 1992. Den andra, ”HDMS Absalon” som är Danmarks största örlogsfartyg tillsammans med systerfartyget ”HDMS Esbern Snare”.
”HDMS Absalon” är danska flottans stabsfartyg och flaggskepp.
Fartygen fick hjälp av bogserbåtar då de anlöpte Frihamnen där det enligt plan ska ligga till den 6 april.

”HMCS Halifax”
Längd: 134 m
Bredd: 16,4 m
Sjösattes: 30 april 1988

”HDMS Absalon”
Byggd 2003 – 2004 och tagen i tjänst 2005
Deplacement:4 500 ton (lätt) och 6 600 ton (full last)
Längd: 137 m
Bredd: 19.5 m
Djupg: 6.3 m
Framdrivning: 2 × MTU 8000 M70 dieslar / 22 300 hkr (16,6 MW)
Fart: 24 knop

Källa: Flottans män