Hamnen

Först upp!

En bild säger mer än 1 000 ord, brukar det heta. Vad händer om det handlar om 31 stycken? Svaret är enkelt; Sune Peterssons bilder från årets första upptagning säger mer än 31 000 ord. Scrolla på och ta del av den härliga stämningen bland SBKs medlemmar.


Till sist ”1 000 ord” på Martin Skarins flådiga Chris-Craft som togs upp i veckan.(vilket bedöms som tjuvstart.)

Moln över SBK

Moln över Hellesta är en thrillerfilm från 1956 med bland andra Anita Björk, Bullen Berglund och Birgitta Andersson i rollerna. Filmfotograf var Rune Ericson. Nu är det Kjell Lagerberg som tar fram sin stillbildskamera, kopplar på ett vidvinkelobjektiv och fångar moln över Skärsätra Båtklubb. Bara att njuta av hans fina bilder.

Spolplattan redo för höstens upptagningar

En egen spolplatta är inte så dumt att ha. Miljövänligt och bra. Men den ska byggas och det gjorde SBKs medlemmar för fem år sedan, sen ska den underhållas och det gör Bengt Liwång och Roland Björklund varje vår och höst. Med en utbytt tank och allmän service är den nu klar för höstens upptagningar.


En gammal, uttjänt sedimeringstank kapas upp och går till en återvinningsstation. Foto: Sune Petersson

För fem år sedan gjorde många av SBKs medlemmar en imponerande insats genom att bygga en egen spolplatta. I takt med att miljökraven på båtklubbar ökade var SBK tidigt ute med att få ordning på de spillvatten som uppstår när båtarna tas upp på hösten och högtryckssprutan går loss på skrovens beväxta botten.

Spillvattnet passerar tre sedimeringstankar, på vardera 1000 liter och var sin med olika grad av avskiljning. Från den tredje tanken passerar sedan spillvattnet genom ett system av fem filter för att slutligen rinna ut i hamnen.
-Regelbundet skickar vi prover från spillvattnet för analys. Vi ligger sedan den nya spolplattan togs i bruk 2016 väl under de riktlinjer som Havs- och vattenmyndigheten tagit fram, säger Bengt Liwång som tillsammans med Roland Björklund är klubbens företrädare vad gäller miljöarbete.


Filteranläggningen i ”Miljöhuset”.


Rent och prydligt i ”Miljöhuset”.

 

SBK mot ljusare tider

Belysningen. Den är viktig när höstmörkret gör sitt intåg. Därför är nu SBKs hamnområde uppgraderat med nya lampor, armatur och rörelsevakt. Allt för att vi medlemmar ska hitta rätt och känna oss säkra även efter höstdagjämningen.

På hög höjd. Rolle byter ut armaturen vid entrén till SBKs hamnplan och…


…vid klubbhuset.  Foto: Sune Petersson


En rörelsevakt är utbytt och kopplad till…


…nya lampor vilka ska belysa gångvägen till och från toaletterna.

Hej då, miljöfarligt avfall

Rolle har varit i farten igen. Den här gången har han sett till att miljöstationen vid infarten har blivit tömd på spillolja, glykol, aerosoler och annat miljöfarligt avfall.


Roland ”Rolle” Björklund är vice hamnkapten i SBK och tillsammans med Bengt Liwång ansvarig för att SBKs miljöplan efterföljs.


Ordning och reda. Rolle håller koll på att miljöstationen med jämna mellanrum blir tömt av ett externt återvinningsföretag.


När Rolle ändå var i farten bytte han ut den gamla brevlådan, där uttjänta batterier ska läggas, till en ny.

Ett annat rensningsjobb som har utförts är svårfångat på bild men ack så välbehövligt. Det är Ulla och Claes Söderström som har rensat i klubbhusets förråd bakom köket. Applåder och tack för detta!