”Spola på -Hej å hå”

Lördagen den 15 oktober var det återigen dags att ta fram högtryckstvättarna. Det jobbades febrilt med att göra båtbottnarna rena inför vintervilan. Både arbetslag och spolplatta fick bekänna färg vid klubbens andra (officiella) upptagning 2022. Men som halltid har SBKs medlemmar en härlig förmåga att samarbeta och bjuda varandra lön för mödan.


Marika Bixo tog uppgiften med ett leende.


Rolle ville inte vara med på bild.

Vilket Tomas Foureaux tyckte var lite kul.


Mycket gegga blev det i spolplattans avloppskanal…


…som givetvis rensades bort och lades i en hink.


Sen var det dags att få lön för mödan. ”Hej Skärsätravänner…”. En mycket uppskattad tradition som vi ska värna om!